Tác dụng của máy xông hơi khô coasts CA – 60C (6.0kw) Châu Âu