Nhu cầu sử dụng dịch vụ nghỉ dưỡng của khách hàng hiện nay