ĐIỀU KIỆN CẦN VÀ  ĐỦ NẾU MUỐN LẮP ĐẶT  PHÒNG XÔNG HƠI TẠI NHÀ