Máy xông hơi khô COASTS CA – 45C ( 4,5 Kw ) – lợi ích chưa được bật mí