– Ngoại Kích Thước 2750x1700x2100 mm
– Gỗ Thông Nhập Khẩu Phần Lan
 Đá Muối Himalaya
– Thời gian thi công: 5 ngày.
– Ý kiến khách hàng: Rất Hài Lòng 5*

Đây là thông tin dự án

Dự án Phòng Xông Đá Muối 
Thiết kế Anmes
Chất liệu Gỗ Thông Nhập Khẩu, Đá Muối Himalaya
Khách hàng Phoenix- Resort Bắc ninh