BỂ SỤC VỚI KÍCH THƯỚC: 3500X4000X900mm

Phòng xông hơi khô đá muối kích thước: 2305x1600x2100mm.

  • Sử dụng Gỗ thông trắng nhập khẩu Phần Lan – Cửa kính
  • Đá muối kèm bộ phụ kiện xông hơi
  • Máy xông hơi khô SAWO