– Kích Thước 1600 x 2500 x 2100 mm
– Gỗ Thông Nhập Khẩu Phần Lan
– Dây Hồng Ngoại Enerpia Nhập Khẩu Hàn Quốc
– Đá Muối Himalaya
– Thời gian thi công: 5 ngày.
– Ý kiến khách hàng: Rất Hài Lòng 5*

Đây là thông tin dự án

Dự án Phòng Xông Đá Muối Hồng Ngoại
Thiết kế Anmes
Chất liệu Gỗ thông nhập khẩu, Đá muối Himalaya
Khách hàng Chị Nhung – Kim Nỗ – Đông Anh