– Kích Thước 1600 x 2100 x 2100 mm
– Gỗ Thông Nhập Khẩu Phần Lan
– Đá Muối Himalaya
– Máy xông hơi khô Sawo
– Thời gian thi công: 4 ngày.
– Ý kiến khách hàng: Rất Hài Lòng 5*

Đây là thông tin dự án

Dự án Phòng Xông Khô Đá Muối
Thiết kế Anmes
Chất liệu Gỗ Thông Nhập Khẩu, Đá Muối Himalaya
Khách hàng Chị Thảo – Chí Linh