– Kích Thước 1600 x 1400 x 2100 mm
– Gỗ Thông Nhập Khẩu
– Máy xông hơi khô COASTS
– Thời gian thi công : 3 ngày
– Ý kiến khách hàng : Rất hài lòng 5*

Dự án Phòng Xông Hơi Khô
Thiết kế Anmes
Chất liệu Gỗ Thông Nhập Khẩu
Khách hàng Chú Vệ – Hoa Lư