– Kích Thước 2500x2300x2100 mm
– Gỗ Thông Nhập Khẩu Phần Lan
– Dây Hồng Ngoại Enerpia Nhập Khẩu Hàn Quốc (sàn và vách)
– Đá Muối Himalaya
– Thời gian thi công: 5 ngày.
– Ý kiến khách hàng: Rất Hài Lòng 5*